Logo Meerstaete

Meerstaete coacht op werk(en)d geluk

Conflictbemiddeling

Mediation kent zijn beperkingen. Het is zeker geen toverwoord wat gebruikt kan worden bij alle meningsverschillen. Mediation kan alleen werken als alle partijen een oplossing willen en dit is zeker niet het geval in alle zaken. Binnen het proces van mediation wordt van de mediator meer de rol van 'facilitator' verwacht, een procesbegeleider. In principe een beperkende rol. Het zijn per slot de partijen die de oplossing moeten aandragen.

Het is daarom dat in sommige gevallen ons wordt gevraagd, of door de een dan wel door beide partijen, meer op te treden als bemiddelaar. Hierbij wordt een actievere bijdrage gevraagd. Bemiddelen is meer dan het begeleiden van een proces om uit een conflict te komen. Bemiddelen is vanuit expertise meedenken om voor alle partijen tot de meest bevredigende oplossing te komen.

Psychologische en systemische aspecten spelen altijd een rol bij de betrokkenen van een conflict. De bereidwilligheid om hiernaar te kijken, biedt voor partijen grotere mogelijkheden om tot een bevredigende oplossing te komen. Visie van partijen wordt vaak versluierd door onbewuste zaken die op de achtergrond een rol kunnen spelen en die uiteindelijk een oplossing in de weg staan.